Isang lalaki ang nagbayad ng kaniyang utang makalipas ang 18 taon, naiyak sa labis na kaligayahan ang kaniyang kaibigan!Hindi na napigilan ng lalaking ito ang maiyak matapos bayaran ng kaniyang kaibigan ang utang nito sa kaniya makalipas ang 18 taon! Ang kaniyang kwento ay naging usap-usapan sa social media at napakaraming mga netizens ang nag-aasam na sana ay mangyari din ito sa kanila. Ibinahagi ni Derick Khoo Yew Seng mula sa Singapore, Singapore sa kaniyang post na noong taong 2002 ay nanghiram ng pera sa kaniya ang kaniyang kaibigan. Nang mga panahong iyon ay nagsisilbi pa silang dalawa sa National Service (NS). Ito ay ang “mandatory military service” na kailangang gampanan ng mga lalaki na Singaporean citizens at mga permanenteng residente kapag sila ay tumungtong na sa edad na 18 taong gulang.

Hindi ganoon kalaki ang sweldo nila sa NS ngunit sadyang gipit talaga ang kaniyang kaibigan kung kaya naman dahil sa awa at sa pagmamalasakit sa kaibigan ay ipinahiram na niya rito ang pera na kaniya sanang itinatabi. Nangako naman ang kaniyang kaibigan na agad agad niyang isasauli ang pera na kaniyang hiniram ngunit hindi ito nangyari. Ayon kay Derick ay hindi na siya nagawang bayaran ng kaniyang kaibigan hanggang sa matapos ang kanilang NS. Nawalan na rin siya ng komunikasyon dito at hindi na niya ma-contact pa ang lumang number ng kaniyang kaibigan nang mga panahong iyon. Makalipas ang ilan pang mga taon ay nagkatagpo silang muli, nagkwentuhan at napag-usapan nga nila ang $80 na nahiram ng kaniyang kaibigan noon sa kaniya.

“In these years, I met into him again outside and ask him how’s life, we exchange contact and also we did mentioned about this loan matter in our messages. He said he did not forget and sure would return to me. I believe him! A few times of promises but always never fulfill again and again when deadlines are met. He changed mobile number again. We would never know why, maybe he can’t pay the bills and telco terminate his number? We have to always keep it positive.” Pahayag ni Derick.


Sa kabila ng maraming mga nabigong pangako ay nagulat na lamang siya isang gabi nang mayroong tumatawag sa kaniyang cellphone na hindi kilalang numero. “Last night I receive a call from a number not stored in my phone. “Sir give me your bank account number leh. I ask “Who are you?” I thought must be some scam call because why in this era still call me Sir. Then he identified himself and told me this time he confirmed will return me. I believe it half-heartedly as I have long ago let this debts flow. This morning, he texted me with this receipt. Tears flowed down from my eyes. It’s not the amount! Honestly 1 HDL meal also not enough but it may be a big amount to someone. Why I am so joyful because he finally did it and step out of that ‘always empty promises’ him. I see that my man finally wanted a change of his life!” Dagdag pa ni Derick.
error: Content is protected !!