Isang matandang lalaki na nagpositibo noon sa COVID-19 nais lamang masilayan ang sinag ng araw bago siya mawala sa mundo, himalang nakaligtas!Ang buhay ng tao ay isa sa mga biyayang natanggap natin mula sa Diyos. Ito ay hiram lamang dahil sa darating din ang itinakdang oras na tayo ay hihimlay at muling magbabalik sa Diyos.

Kung kaya naman hanggang binibiyayaan pa tayo ng mga pagpapala mula sa Diyos ay patuloy tayong mamuhay ng mabuti at wasto. Wala nang mas hihigit pa sa mga oras na igugugol natin sa ating pamilya at mahal sa buhay.

Kamakailan lamang ay umantig sa puso ng publiko ang larawan na ito ng isang matandang lalaki na nagpositibo sa sakit na novel coronavirus. Dahil sa pag-aakala niya na siya ay papanaw na makalipas ang ilang mga araw ay hiniling na niyang masilayan ang sinag ng araw sa huling pagkakataon na agad namang pinagbigyan ng kaniyang mga tagapag-alaga.

Ngunit isang himala ang naganap at hindi tuluyang pumanaw ang matanda, bagkus at nabigyan pa siya ng panibagong pagkakataon upang gumaling sa nakakatakot na sakit at mamuhay ng maligaya kapiling ang kaniyang mga mahal sa buhay. Tunay nga na walangimposible sa Panginoon.

Kailangan lamang na matuto ang bawat isa ng tamang disiplina, pagiging responsable at pagtulong sa kapwa. Sa mga ganitong panahon na nakakaranas tayo ng krisis at mahihirap na pagsubok ay mas mabuting magtulungan at magkaisa ang bawat isa para na rin sa ikabubuti ng lahat.

Wala rin namang maitutulong ang pagkakaroon ng mga negatibong kaisipan at ang panglalamang sa kapwa sa mga panahon na ito. Kahit pa napakaraming mga dahilan upang sumuko ka ng tuluyan sa iyong buhay, huwag na huwag mong kalilimutan na maraming mga taong nagmamahal sa iyo, maraming tao ang sumusuporta sa iyo at tiyak na anuman ang iyong pinagdadaanan sa buhay ay hinding-hindi ka pababayaan o iiwanan ng Diyos.

Ang pagkakaroon ng positibong pananaw sa buhay, matatag na kalooban at matatag na pananampalataya sa Diyos ay tiyak na makatutulong ng malaki para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Sabi nga ng ilang mga Pilipino, “Coronavirus ka lang! Mga Pilipino kami!”
error: Content is protected !!