“Hindi kami makakauwi dahil wala kaming mga tahanan!”Ito ang pahayag ng mga matatandang nakatira sa Manila BayDahil sa krisis na kinakaharap sa ngayon ng ating bayan pati na rin ng ilan pang mga bansa sa buong mundo, lahat ng mga tao ay mahigpit na pinapaalalahanan na manatili na lamang sa kanilang mga tahanan at huwag nang lumabas pa kung hindi naman talaga kinakailangan.

Kung mayroong mga Pilipino na hindi magawang manatili sa loob ng kanilang mga tahanan dahil sa kinakailangan nilang maghanap-buhay para sa kanilang sinusuportahang pamilya, mayroon namang iilan na gustuhin man nilang manahimik sa kanilang mga tahanan ay wala naman silang sariling tirahan kahit noon pa man.

Isa na marahil sa mga taong ito ang 68 taong gulang na si Tatay Lamson. Ang mga bata, matatanda, at mayroong mga sakit na tao ang may malaking tyansa na mahawa at bawian ng buhay dahil sa naturang karamdaman.

Ngunit sa kabila nito ay wala namang ibang pagpipilian pa si Tatay Lamson at ang iba pang mga matatandang naninirahan sa Manila Bay dahil sa wala silang tahanan. Marami na ring nagpapatupad sa ngayon ng curfew ngunit paano mo nga ba ito maipapatupad sa mga taong sa lansangan naninirahan?

Ayon kay Tatay Lamson, sinabihan na sila ng mga otoridad na umuwi sa kanilang mga tahanan ngunit wala silang sariling tahanan. Dagdag pa ng matanda ay hindi sila natatakot sa virus dahil mas takot pa sila sa gutom at sa kahirapan na nararanasan na nila sa ngayon.

Isa lamang si Tatay Lamson sa mga matatandang nakatira sa Manila Bay Boardwalk. Ayon din sa matanda ay mayroon pa rin siyang mga anak sa probinsiya ngunit wala na siyang kahit ano pang contact sa mga ito.

At ngayon nga na ipinapatupad na ang lockdown sa maraming mga lugar sa Pilipinas at suspendido na rin ang mga transportasyon ay wala na siyang ibang mapupuntahan pa kundi ang nakasanayan niyang tahanan, ang boardwalk.
error: Content is protected !!