Mga Bumbay, hindi muna naniningil kundi nag-aabot ng tulong sa maraming mga Pilipino!Marahil ay noon pa man, kilalang-kilala na natin ang mga tao na kung tawagin ng marami sa atin ay mga “bumbay”. Sila ang mga taong madalas maningil sa ating mga nanay, tiyahin, o mga lola mula sa kanilang nautang sa mga ito.


Ngunit para sa mga maliliit at inosenteng mga bata, ang mga taong ito ay panakot sa kanila ng kanilang mga magulang lalo na kung ayaw nilang matulog sa tanghali o sa hapon. Sinasabi ng mga magulang na maaari silang kuhanin ng mga “Bumbay” o iyong mga taong medyo maitim ang kulay ng balat, mayroong “turban” o parang isang tela sa kanilang mga ulo, at mayroong mahahabang mga balbas at bigote.


Talaga namang nakakatakot ang kanilang hitsura para sa maraming mga kabataan, samahan pa ng kanilang boses na talaga namang kakaiba. Ngunit kung marami sa atin noon ang nagagalit sa kanila dahil sa napakalaking tubo na kanilang ipinapatong sa kanilang mga pinapautang na pera sa “5-6” o sa iba pa nilang negosyo, tila bago sa ngayon ang kanilang naging imahe dahil sa isa rin ang kanilang grupo sa mga tumutulong sa mga Pilipinong nangangailangan sa ngayon.


Mayroong ilang mga Bumbay o Indiano na namataan na namimigay ng mga relief goods sa ilang mga kababayan natin na labis na nahihirapan sa enhanced communitu quarantine na ipinanukala ng gobyerno para na rin sa ating kaligtasan. Talaga namang marami ang namangha, bumilib, at sumaludo sa mga ito dahil sa panahon ng krisis ay hindi sila nanggigipit ng ibang tao, bagkus at nagagawa pa nilang tumulong sa mga taong nangangailangan.


Tunay nga na hindi lamang mga Pilipino ang nagtutulungan sa mga panahong ito kundi maging ang mga taong inaakala nating negosyo lamang nila ang iniisip. Isang pagpapatunay na marami pa rin ang nagtutulungan at nagmamalasakitan kahit pa hindi tayo iisa ng bansa o lahing pinagmulan, ang pagkakawang-gawa para sa kapakanan ng ibang tao ay talaga namang nakamamangha!
error: Content is protected !!