Doktor hinangaan ng publiko dahil sa pagsasalba sa buhay ng kaniyang pasyente kahit pa nasa peligro din ang buhay ng sariling ama!Hinangaan ng marami ang doktor na ito dahil sa mas pinili nitong unahin ang kaniyang tungkulin bilang isang propesyonal na doktor at isalba ang buhay ng isang pasyente kaysa unahin ang kaniyang ama na nasa masama ring kalagayan. Ang doktor na ito ay si Zhang Xinzhi na mula sa Anhui, China.


Siya ay 55 taong gulang na. Habang ang kaniyang ama ay nasa bingit ng kamatayan ay tinawagan siya ng kanilang ospital dahil sa kailangang-kailangan siya roon para sa isang operasyon.


Maaari naman niyang i-delay ang naturang operasyon upang makasama pa ang kaniyang ama na kaunting panahon na lamang ay babawian na ng buhay ngunit mas pinili na niyang gawin ang kaniyang tungkulin bilang isang doktor at gawin ang operasyon agad agad. Bago pa man tuluyang umalis ang doktor sa kinaroroonan ng kaniyang ama ay nagsabi na ito dito na kailangan niyang operahan ang isang pasyente.

At dahil alam ng ama na dakila ang propesyon ng kaniyang anak ay tila naiintindihan ng ama ang sinabi ng anak. Kung kaya naman tumango ito bago pa man tuluyang umalis ang kaniyang anak.

Dali daling nagtungo sa kanilang ospital ang doktor na si Zhang upang maisagawa na ang operasyon sa kaniyang pasyente ngunit agd itong nakatanggap ng tawag na ang kaniyang ama ay pumanaw na nga. Kahit pa nagsisisi ang doktor na hindi na laman siya nanatili sa tabi ng ama sa mga sandaling iyon ay mas nanaig pa rin sa kaniya ang pagnanais na maisalba ang buhay ng kaniyang pasyente dahil ito ang kaniyang sinumpaang tungkulin.


Tahimik lamang siya patungkol sa nangyari at nagpatuloy na lamang sa kaniyang operasyon sa sumunod na dalawang oras. Pagkatapos ng naturang operasyon, at nang masiguro na maayos na ang kalagayan ng kaniyang inoperahang pasyente ay saka lamang siya umiiyak dahil sa pagpanaw ng kaniyang mahal na ama.
error: Content is protected !!