Mister na nagtanim ng 6,000 mga puno para sa kaniyang namayapang misis, pinamangha ang publiko dahil sa mensaheng nakatago rito makalipas ang 17 taon!Isang napakagandang pagpapalang maituturing ang pagkakaroon ng mabuting asawa. Hindi lahat ng tao ay nagkakaroon ng oportunidad na mapakasalan at makasama habang buhay ang kanilang pinakamamahal.

Tunay nga na napakasarap sa pakiramdam na mahalin ka ng taong mahal mo at mahalin mo siya pabalik. Dahil sa pagmamahalan na ito ay makabubuo kayo ng isang masaya at kuntentong pamilya.

Ito ang ilan sa mga pangarap ng iilan sa atin, masaya at kuntentong pamilya. Marahil ay ito rin ang isa sa pinaka-ipinagpapasalamat ni Winston, ang pagkakaroon niya ng pagkakataong makasama at mahalin ang kaniyang kabiyak na si Janet.

Batid ng mga taong nakapaligid sa kanila kung gaano nila kamahal ang isa’t-isa. Ngunit makalipas ang 33 taong pagsasama nila bilang mag-asawa ay nasawa si Janet dahil sa atake sa puso. Ilan taon pa ang lumipas at naisipan ni Winston na magtanim ng 6,000 na mga puno bilang pag-alaala sa kaniyang pinakamamahal na asawa. Akala ng marami ay natural na puno lamang ang mga ito.

Hindi nila batid na mas ginawa pa pala itong espesyal ni Winston dahil sa makalipas ang 17 taon ay nalaman ng marami ang nakatagong mensahe sa mga puno na kaniyang itinanim. Taong 2012 nang hindi sinasadyang makita ni Andy Collet mula sa kaniyang hot air balloon ang hugis pusong imahe mula sa mga itinanim ni Winston.

Talaga namang naantig ang puso ng maraming nakasaksi at nakaalam sa pangyayari na ito. Wagas na pag-ibig talaga kung ilalarawan ang pagmamahal ni Winston para sa kaniyang namayapang asawa.

“It is a lovely and lasting tribute to her where which be here for years” pahayag pa ni Winston.

Tunay nga na maaaring mawalay sa atin ang ating minamahal sa mga panahong hindi natin talaga inaasahan. Ngunit kahit pa nga mangyari ang napakasakit na kaganapang ito sa ating buhay ay mananatili at hindi maglalaho kailan man ang pag-ibig at pagsasamahang pinagsaluhan ng dalawang taong nagmamahal kahit pa sa kabilang buhay.