Isang ama na itinigil ang kanyang paninigarilyo at naka-ipon ng pera para sa pamilyaIsang bisyo na matindi ang paninnigarilyo. Kung tutuusin nakakapag-taka kung bakit maraming gumagamit nito na wala namang mabuting naitutulong ito sa katawan.

Ang masama pa ay pinagmumulan pa ito ng mga malalang sakit. Gayon pa man, marami pa ring gumagamit ng sigarilyo dahil ang katwiran ng iba ay naaliw sila at nagiginhawaan sa bawat paghithit ng usok nito.

Ang sigarilyo ay may mga kemikal na hahanap-hanapin ng katawan kapag nasubukan na ito ng marming beses.

May mga kemikal ding katulad ng Tar na nakakasama naman sa baga ng tao. Lubos na napaka-hirap itigil ang paninigarilyo lalo na kung matagal na ang panahon na ginagawa ito. Ang iba ay nakakaranas ng pag-lagnat at iba naman ay naglalaway.

Pero ang mahirap na pagtigil sa paninigarilyo ay nagawa ng isang ama sa bansang Taiwan. Ang dahilan niya sa pagtigil sa paninigarilyo ay dahil ipapanganak na ang kanyang bunsong anak.

Bukod sa mas masama ang makalanghap ng second-hand smoke, naging dahilan din ng lalaking ito na maging ihemplo para sa anak.

Kaya naman imbis na ipambili ng sigarilyo, ang ama na ito ay inipon niya ang pera.

Sa mga litratong makikita, mapapansin ang kanyang mga naipong NT$50 na barya na umabot hanggang NT$60000. Malaking pera din ang naipon niya.

Ayon sa ama:
“I would save up all the money that I would otherwise use for buying cigarettes. Every time when the addiction kicks in, I would put away NT$50 (approx. RM6). Now, I habitually stash away NT$50 whenever I get them,”


Ipinasok niya sa kanyang isipan ang disiplinang kapag nakaramdam siya ng paghahanap ng sigarilyo, siya ay magtatabi ng halagang NT$50. Hindi lamang siya naka-ipon ng pera, na-ingatan niya rin ang kanyang kalusugan. Ayon sa ama ay balak niyang dalhin ang kanyang pamilya sa isang bakasyon na gamit ang perang naipon.
error: Content is protected !!