Isang asong gala, namiss ang mabait na estrangherong naging kaibigan nito na hinanap at natagpuan niya sa pinagtatrabahuhan nito!Tayong mga Pilipino ay malalapit sa mga alaga nating aso, maliban pa rito ay talaga namang malambot ang ating mga puso lalo na sa mga hayop. Hindi na nakapagtatakang mayroong isang lalaking naging mabuting estranghero sa ilang mga asong gala sa isang “beach”.


Madalas ay binibigyan niya ito ng mga pagkain kung kaya naman nang maging abala ang lalaki at hindi na nakadalaw pa aa mga ito ay dinalaw ito ng isa sa mga aso sa kaniya mismong pinagtatrabahuhan! Nakakabilib hindi ba?

Ayon sa 22-anyos na si Mohd Ridhuan, nagtungo sila sa isang beach kasama ang kaniyang mga kaibigan nang mayroon silang makitang apat na mga asong gala. Bagamat noon una ay nag-aalangan at natatakot pa si Ridhuan na lapitan ang mga ito dahil maaari siyang kagatin o habulin ng mga ito, napatunayan niyang mababait naman pala sila at maaamo.

Kung kaya naman binigyan nila ito ng pagkain at naging kaibigan na rin nila ang mga asong ito. Matapos nito ay nasorpresa sila dahil sa pumayag ang mga asong hawakan nila ang kanilang mga ulo at himasin ang kanilang tiyan.

Mula noon ay palagi na silang nakikilala ng mga asong ito kapag mamamasyal sila sa beach kung saan nakatira ang apat na mga asong ito. Ngunit dumating ang araw na naging abala sa trabaho si Ridhuan at mga kaibigan nito.


Hindi sila madalas na nakakapunta sa beach kung saan naroon ang mga asong naging kaibigan nila. Dahil dito ay nakakamanghang nahanap ng aso si Ridhuan sa kaniyang opisina.

Nakita na lamang niya isang araw na naghihintay ito sa labas ng kaniyang pinagtatrabahuhan kahit pa hindi pa niya ito nadadala sa naturang lugar. Tila ba na-track ng aso ang binata sa kaniyang trabaho.

Masaya siyang makita ang aso ngunit talagang nalungkot siya dahil gusto man niyang alagaan at iuwi sa kanilang tahanan ang aso ay hindi naman ito maaari.
error: Content is protected !!