Matalinong pusa pinipigilan at pinoprotektahan ang batang ito sa tangka nitong pag-akyat sa kanilang balkonahe!“Certified animal lovers” ang marami sa atin. Hindi lamang mga aso, pusa, at ibon, kundi maging iba pang klase ng mga hayop ay nakakahiligan na rin nating alagaan. Kahit pa nga mga “exotic” na mga uri ng hayop.

Madalas na nating naririnig ang hilig ng mga pusa na mahiga lang sa loob ng ating tahanan buong araw. Tila ba wala silang pakialam sa mga nangyayari sa kanilang paligid kung kaya naman mas ninanais pa ng ilan na mag-alaga ng mga aso dahil sa diumano ay mas malambing daw ang mga ito.

Photo credit: Twitter / @anthraxxxx

Ngunit lingid sa ating kaalaman ay mayroon din palang mga pusa na mayroong kakaibang pag-uugali tulad ng pusa na ito na talagang mapapansin mong pinoprotektahan ang anak ng kaniyang mga amo. Makikita sa isang viral na video ang isang batang nais maglaro at isang pusang nakatitig lamang sa malayo tanaw ang matatayog na mga gusali sa kanilang harapan.

Ngunit sa kabila ng tahimik at payapang pangyayari na ito ay tila ba nais ng batang maglaro at hawakan ang “raililngs” ng kanilang balkonahe ngunit ang pusa sa kaniyang tabi ay parang nag-aalala dahil sa posibleng kapahamakan na maaaring mangyari sa batang ito. Makailang ulit pa ngang pinigilan ng pusang sa video ang bata sa paghawak sa “railings” at tila ba nagsusumbong pa ito sa kaniyang amo na siya mismong kumukuha ng video.

Photo credit: Twitter / @anthraxxxx

Sinubukan pa ng batang lumayo sa pusa at humawak dito ngunit sinusundan pa rin siya ng pusa na aakalain mo pa ngang kaniyang nakatatandang kapatid o kaibigan na siyang sumasaway sa kaniyang kapilyuhan. Kalaunan ay wala na ring nagawa ang batang ito kundi bumalik sa loob ng kanilang tahanan at doon ipagpatuloy ang ginagawa niyang paglilibang.

Mapapansin din naman ang proteksyon sa naturang balkonahe na tila ba screen kung kaya naman hindi rin nag-alala ang kasama ng bata sa kanilang tahanan.