Putol man ang parehas na kamay at paa ng isang 75 na taong gulang na babae, inaalagaan pa rin niya ang kanyang ina na 105 na taong gulang!Maraming tao ang madalas magreklamo sa kanilang buhay. Madalas dumaing sa mga problema na dumarating at ang iba ay naninisi pa. Karaniwan pa sa mga may ugaling ganito ay mga normal at kompleto ang katawan. Ang iba pa ay iniisip na sila ay minamalas dahil sa mga nangyayari sa kanila. Pero alam niyo bang kahit gaano tayo kadalas magreklamo sa buhay, dapat isiping tayo ay mapalad kung ikukumpara sa mga taong may kapansanan.


Isang biyayang tunay na maituturing ang pagkakaroon ng kompleto sa pangangatawan. Ibinigay sa atin ito upang gamitin ng maayos at mabuti. Nakaka-lungkot isipin kung sino pa ang mga may kapansanan, sila pa iyong pinagka-looban ng magandang ugali.


Katulad na lamang ng isang 75 na taong gulang na babaeng ito na sa kabila ng kanyang edad at kapansanan ay patuloy pa rin niyang inaalagan ang kanyang ina na may edad na 105 na taong gulang. Si Thai Dong Phung ang babaeng may kapansanan na patuloy niyang inaalagaan ang kanyang ina. Ang mag-inang ito ay naka-tira sa Nga MI, Lac Son District sa Probinsya ng Sichuan sa China.


Hindi naging maganda ang panimula ng buhay ni Thai Dong Phung dabil nung apat na taong gulang pa lamang, siya ay nagka-sakit at naging dahilan ng pagputol ng kanyang mga binti. Ang mas masakit pa sa nangyari sa kanya ay ng mamatay ang kanyang ama noong siya ay 12 na taong gulang na naging dahilan din ng pagtigil niya sa pagpasok sa paaralan dahil sa hirap ng buhay.


Dahil na rin sa kahirapan, pinilit niyang maging matatag kahit na siya ay may kapansanan. Kahit na walang paa, siya ay nakaka-gawa ng mga gawaing bahay, pag-aalaga sa ina, pagtatanim ng gulay, at pag-gawa ng sapatos. Maraming mga tao ang humanga sa taglay na kasipagan ng taong ito. Nakaka-bilib naman talaga ang babaeng ito dahil nagagampanan niya at napaparamdam sa kanyang matandang ina ang pagmamahal ng isang anak.


Sabi niya ay ayaw niyang maranasan ng kanyang ina ang hirap ng may kapansan. Tunay na nakaka-bilib ang babaeng ito. Hindi na rin nakapag-asawa dahil na rin sa kapansanan niya. Hindi siya nagpatinag sa mga pagsubok na dumarating. Kahit na kulang-kulang sa pangangatawan, nagagampanan niya ang kanyang mga resonsibilidad bilang isang anak.

Saludo kami sayo!
error: Content is protected !!