Isang ama ang dumating sa eskwelahan ng kaniyang anak ng nakausot ng Iron Man costume upang patunayan na hindi sinungaling ang kaniyang anak!Bayaning maituturing nang kanilang mga anak ang mga ama o ina sa kanilang buhay. Kung kaya hindi na rin nakapagtataka na idolohin nila ang kanilang mga magulang at ipagmalaki. Kamakailan lamang, isang ama mula sa Beijing, China ang nagnais pasayahin ang kaniyang anak na babae kung kaya naman nagtungo ito sa kanilang paaralan ng nakasuot ng “Iron Man Suit”.

Nagsimula ito ng mapansin nang ama na si Bao Guojian, 34 taong gulang ang kaniyang anak na si Lele na tila malungkot sa tuwing uuwi ito mula sa kanilang paaralan. Nagkwento ang pitong taong gulang na bata sa kaniyang ama patungkol sa panunukso ng kaniyang mga kamag-aral na isa siyang sinungaling dahil sa pagsasabi niyang ang ama niya ay isang superhero, si Iron Man.

Ang mapagmahal na ama ay isa pa lang tagahanga ng Marvel at isa ring talentadong prop maker na gumawa ng sarili niyang bersyon ng armor ni Tony Stark matapos nitong mapanuod ang “Iron Man” taong 2008. Dahil dito ay nabatid na niya ang dahilan kung bakit nasabi ng kaniyang anak na ama nito si Iron Man. Marahil ay madalas niyang makita ang ama na suot ang nasabing costume.

Upang muling mapangiti ang kaniyang anak ay sumama ito sa kanilang paaralan habang nakasuot ng Mark 17 Suit ni Iron Man. Plano lamang ng ama na ipakita ito sa mga kaklase ng anak upang hindi na nila ito tuksuhin pa, ngunit laking gulat niya ng pati ang headmaster ng paaralan ay ninais na ipagpaliban ang klase sa araw na iyon upang magbigay daan sa pagpapakuha ng litrato ng mga bata sa superhero na si Iron Man.

Nang araw na iyong ay tila naging isang sikat siyang artista sa harapan ng lahat lalo na ng kaniyang anak. Ayon din sa kaniya ay inabot siya ng dalawang taon upang matapos ang nasabing costume at gumastos siya ng higit 30,000 Chinese Yuan o US$4,460.00 mula sa pagdisenyo hanggang sa pagbuo nito.
error: Content is protected !!