Doktor na nagligtas ng buhay habang nakasuot ng “bikini”, nagprotesta matapos siyang sabihan na hindi nakasuot ng “professional attire”!Si Dr. Candice Myhre ay nasa isang beach noon sa Hawaii nang mayroong isang “swimmer” na natamaan ng isang bangka at nasa hindi magandang sitwasyon. Nagsu-surfing ang doktor nang makita niya ang duguang lalaki kung kaya naman hindi na siya nagdalawang-isip pang tulungan ito.Agad niya itong pinuntahan at ginamit niya ang kaniyang surfboard para mahatak siya sa dalampasigan. Dahil sa walang anumang gamit ang mayroon sila ng mga oras na iyon ay sinira na lamang niya ang suot niyang “rash guard” upang matakpan ang sugat ng lalaki.

Binantayan din niya mabuti ang kondisyon ng lalaki hanggang sa makarating na ang helicopter at madala na ito sa pinakamalapit na ospital. Dahil sa agarang tulong at pagresponde ng doktor ay nasa ligtas nang kalagayan sa ngayon ang lalaki.

Dahil na rin sa lugar na pinangyarihan ng insidente ay hindi na naiwasan pang nakasuot ng bikini ang doktora habang ginagamot ang kaniyang pasyente. Ngunit labis na kinagalit ng doktor ang mga taong walang ibang magawa kung hindi ang husgahan siya dahil sa diumano ay hindi propesyonal ang kaniyang kasuotan habang tinutugunan ang pangangailangan ng kaniyang pasyente ng mga oras na iyon.Ayon sa kontrobersiyal na pag-aaral na naitampok sa “Journal of Vascular Surgery’s August 2020” na ang hindi wastong mga pananamit ng isang propesyonal tulad na lamang ng “bikini” o “fancy dress” ay nangangahulugang “potentially unprofessional content”. Ang mga ganitong uri ng kasuotan ay hindi dapat ibinabahagi sa social media ng mga propesyonal lalo na sa larangan ng medisina.


Ayon naman sa naging pagprotesta ni Dr. Myhre, hindi dapat diktahan ang mga doktor lalo na ang mga kababaihang doktor patungkol sa kanilang pananamit dahil sa hindi kailanman naging hadlang ang kanilang kasuotan sa kanilang trabaho na magligtas ng buhay.

“I am an Emergency Medicine Physician standing in solidarity with female vascular surgeons today. NEWSFLASH: FEMALE DOCTORS CAN WEAR WHATEVER THEY WANT. Female doctors, nurses, NPs/PAs, all healthcare professionals – we can wear a bikini, a dress, or we can wear scrubs. This does not change how good we are at being a healthcare provider. We can wear WHATEVER we want on our free time, and still save your life!” pahayag ni Dr. Myhre.
error: Content is protected !!