Nakaka-antig ng puso ang pagmamahal ng anak na ito sa kanyang ina na may kapansanan.“Mothers knows best” ayon nga sa kasabihan. Nasanay tayo na ang ating nanay, ina, mama, o mommy ang nag-aasikaso sa atin sa araw-araw. Magmula sa pagkain sa ating hapag kainan, sa paglalaba, at sa iba pang gawaing bahay tunay ngang “supermom” na maituturing ang maraming ina.Ngunit hindi lahat ng ina ay nabiyayaan ng magandang pangangatawan at kalusugan. May ilan ring mga magulang na may kapansanan at karamdaman ngunit hindi ibig sabihin nito ay nabawasan na ang kanilang pagiging magulang sa kanilang mga anak. Maaaring iba iba ang ugali ng mga magulang ngunit iisa lamang ng nais ang mga ito, yun ay ang magkaroon ng matiwasay na buhay at makapagtapos ng pag-aaral ang kanilang mga anak.
Wala ring ibang hangad ang mga magulang kundi ang ikabubuti ng kanilang mga anak. Gayundin naman ang pagmamahal ng mga anak sa kanilang mga magulang. Hindi matatawaran o mapapantayan ng anumang materyal na bagay ang pagmamahal ng anak sa kanyang mga magulang at ng mga magulang sa kanyang mga anak.

Isa sa mga kumakalat na kwento ng pagmamahal ng anak sa kanyang magulang ay ang kwento ni Jhon Mark na labing-dalawang taong gulang. Siya ay grade 5 student at nakuhanan siya ng larawan na tulak tulak ang kanyang ina na may kapansanan patungo sa kanyang paaralan. Dahil sila na lamang ang magkasama sa buhay matapos mamatay sa dengue ng kanyang ama noong 2008. Samantala, 17 taong gulang pa lamang ang kanyang ina ng magkaroon ito ng cerebral palsy kung kaya siya ay hirap nang maglakad at si Jhon Mark na lamang ang tumutulong sa kanyang ina na maligo, kumain, at ito rin ang nag-aalaga sa kanya.

Marami ang naantig sa kanilang kwento at marami rin ang dumating na tulong sa mag-ina.
Ayon pa sa kanyang ina sa isang interview, “Ang gusto ko lang ay makapasok sa eskwela ang anak ko at makatapos lang siya sa kolehiyo para hindi na siya mahihirapan paglaki niya.

Yun lang din po ang pangarap ko sa kanya. Hindi habambuhay na nandito ako.”

Patuloy nawang pagpalain ng Diyos ang mag-ina na ito!
error: Content is protected !!