Walang Paa? Walang Problema! Isang Magsasakang Itinaguyod ang Kanyang Pamilya Kahit Na Siya ay May KapansananMapapalad tayong mga taong biniyayaan ng kumpleto at maayos na pangangatawan. Dahil sa biyaya na ito ay nagagawa natin ang mga gusto at nagpapasaya sa atin. Ang mga biyayang ito ay pinagkaloob sa atin upang makibahagi at gawin kung ano ang nararapat at tama. Pero mayroong iba na sinasayang ang biyaya na ito. Ang ilan ay inaabuso ang kanilang katawan, nagiging pabaya sa sarili na nagiging dahilan ng pagkakaroon ng sakit. Pero hindi niyo ba naisip na may ilang tao, sa kabila ng kanilang kakulangan o kapansanan ay nagagawa nila na mas higit pa ang nagagawa ng isang normal na tao.

Isang may kapansanan na ang pangalan ay Li Jiewen. Siya ay taga Tsina na naputulan ng mga Binti at Paa dahil sa sakit na Polyo. Siya ay may edad na 46 na taon na magpapatunay na hindi hadlang ang isang may kapansanan upang maipakita niya ang pagiging ama sa kanyang pamilya.

Lumabas ang sakit ni Li Jiewen noong siya ay bata pa lamang. Ang sakit na ito ay tinatawag na Poliomyelitis o Polyo. Ang Polyo ay isang sakit na nakaka-apekto sa ating nervous system na nagsasanhi upang maparalyze. Ito ay isang viru$ na madalas dumadapo sa mga bata o sangol. Nakukuha ang viru$ na ito sa hangin, sa pakikipag-usap, sa mga sasakyang dumaaan, at sa mga pagkain o inumin. Walang lunas ang sakit na ito kung hindi tanggalin ang naapektuhang lugar upang hindi kumalat.

At ganoon nga ang nangyaro kay Li Jiewen, sa murang edad ay kinakailangan na tanggalin ang naapektuhang binti upang hindi ito kumalat sa ibang bahagi ng katawan. Isang matinding pagsubok ang pagkakaroon ng ganitong klase ng kapansanan. Ang ibang nagkakaroon ng ganitong kapansanan ay nawawalan na ng pag-asa at sumusuko na. Pero iba si Li Jiewen, pinatunayan niya sa mundo na hindi kailanman magiging hadlang ang kanyang kapansanan upang mabuhay. Gamit ang maliliit na saklay siya ay natutong kumilos upang ipagpatuloy ang buhay.

Dahil sa kanyang katatagan sa murang edad pa lamang ay nakapag-tapos naman siya ng elementarya at hindi na muling naituloy dahil sa kahirapan. At nang siya ay naging 26 na taong gulang, siya ay pinalad na magkaroon ng pamilya. Sa pagkakataong ito ay nagkaroon pa siya ng bagong pagkukunan ng lakas upang itaguyod ang kanyang pamilya. Dahil sa pagkayod niya bilang magsasaka, kasama ng kanyang sarili ang pagtitibay din ng kanyang saklay.

Ang dating gawa sa kahoy na pang-suporta ay pinalitan niya ng bakal. Ang nakaka bilib sa kanya ay kaya niyang magtanim ng palay kahit walang tulong ng ibang tao. Nilulusong niya ang putikan, gagapangin kung kinakailangan. Hindi lang palayan ang naging mula ng kanilang kabuhayan. Nagpapa-upa rin siya ng tangke ng isda, nagbebenta rin ng manok at pato, at mayroon pang iba.

Ang kahanga-hangang tao na ito ay isang modelo para sa mga may kapansanan. Sadyang may mga pinalad na kumpleto at may minalas na kulang. Gayon pa man, kulang-kulang man si Li Jiewen, pinatunayan niya na mayroon siyang ipagmamalaki. Ang harapin ang buhay ng matatag at may tiwala sa sarili. Walang kapansanan ang makakahadlang sa kaligayahang gustong makamtan.
error: Content is protected !!