Sampung Magagandang Disenyo ng Bahay na Gawa ng Pinoy ePlansAng pagkakaroon ng sariling bahay ay isang gantimpala sa mga paghihirap at sakripisyo na nagawa. Halos lahat tayo ay nangarap at nagiisip magkaroon ng kanyang “dream house”. Kaya todo kayod ang ilan upang makamit ang pinapangarap. Masaya kasing uwian ang bahay na masasabing sarili mo. Lalong lalo na sa mga may pamilya, ito ay isang tagumpay na makakamit mula sa pagtutulungan ng isa’t isa. Tanging susi lamang dito ay paghahanda at pagiipon.

Mas mainam kasi na makita mo ang bunga ng iyong pagpapagod. Tandaan mahirap mag-rent, bukod sa mahal patuloy lamang ang magiging gastos kada buwan. Mahirap ding manirahan sa magulang o kamag-anak, bukod sa makikisama kayo, hindi ka masusunod sa gusto mong mangyari sa bahay. Kaya naman mas maganda kung magkakaroon ka ng sarili mong bahay upang pagdating ng araw maipamamana mo ito sa iyong magiging anak.Kapag nagkaroon ka na ng pagkakataon na makapag-patayo ng sariling bahay, ito ang ilan sa mga magagandang disenyo na ginawa ng Pinoy ePlans na maaaring makatulong sa iyo sa naiisip mong maging bahay. Ang mga disenyong ito ay hindi nakaayos sa kagandahan, pinili ito sa klase ng disenyong makikita.

Small House Design-2015012

Modern House Designs Series MHD-2012007Modern House Design Series: MHD-2014014


Small House Design: SHD-2014007

Modern House Design Series: MHD-2015015

Modern House Design Series: MHD-2014013

Modern House Design Series: MHD-2014012

Modern House Design Series: MHD-2012004

Modern Home Design Series: MHD-2012002

Contemporary House Design MHD-2014011

Bukod pa sa sampung magagandang mga disenyong ito ay marami pang mapapag-pilian na gawa ng Pinoy ePlans. Kaya mo rin i-customize ang paghahanap ng mga plano para sa ilang mga disenyo sa bahay katulad ng mga ito: small homes, apartments, duplex, two-storey homes, at contemporary dwellings.

Masarap uwian ang bahay na gusto at pinangarap mo. Dahil ang bahay ay ang lugar upang makapag-relax at makapag pahinga. Ang ating bahay ay isa ring salamin kung ano tayo sa buhay. Kaya naman kung nagiisip ka ng magpagawa, tumingin ka na sa mga halimbawa dito para ang ipapagawang bahay ay hindi pagsisihan.
error: Content is protected !!