May-ari ng isang bike shop nagbigay ng isang bagong bisekleta sa isang batang humihingi lamang ng tulong upang mapagawa ang kanyang luma at sira nang bisekleta!Kalimitan na nating nakakaligtaang magpasalamat sa mga bagay na ating tinatangkilik o mga bagay na mayroon tayo. Lingid sa ating kaalaman na ang mga bagay na ipinagsasawalang-bahagi natin ay maaaring isang napakahalagang bagay sa isang tao o sa isang indibidwal. Kamakailan lamang ay kumalat ang kwento ng isang batang ito sa social media, kung saan siya ay nakikiusap sa maraming mga pagawaan ng bike upang maipaayos ang kanyang nag-iisa, luma at sirang bisekleta. Ang nasabing bisekleta ay halatang may kalumaan na at ang ibang parte ay wala na rin tulad na lamang ng isang hawakan nito at maging ang upuan natin ay tila delikado na ring upuan.


Marami mang nilapitan na pagawaan ang bata, wala naman ding nais tumulong sa kanya dahil sa hindi sapat ang kanyang salaping dala. Buti na lamang at napadpad siya sa pagawaan ng bisekleta kung saan nagtatrabhaho sina Romeo Sacrez at mga kaibigan nito. Naibahagi ng kawawang bata na siya ay mula pa sa malayong lugar at matagal na niyang nais na maipagawa ang kanyang bisekleta subalit wala silang pera at wala rin namang tumutulong sa kanyang maisaayos ito.
Nagawa naman nina Romeo ang bisekleta ng bata magmula sa upuan nito hanggang sa maliit pang sirang parte, ngunit naging malaking problema sa kanila ang paghahanap ng handle o hawakan ng bike dahil na rin sa angking kalumaan nito.

Nakita naman ng amo nina Romeo ang bata at ang sasakyan nito. Walang pagdadalawang isip nitong sinabi na bigyan na lamang nina Romeo ng bagong bisekleta ang bata. Kung inakila nila na biro lamang ito, nagkamali sila dahil sa seryoso pala ang tinuran na iyon ng kanilang amo. Kung kaya naman binigyan nga nina Romeo ng bagong bisekleta ang bata. Laking gulat at pasasalamat ng bata ng binigyan siya ng may-ari ng bike shop ng isang maganda at bagong bike! Sa wakas ay mayroon na siyang magagamit muli sa pagpasok sa kanilang paaralan.


error: Content is protected !!