Germany nangangailangan ng 400 na Pinoy Nurse, higit P100,000 ang sweldo sa loob ng isang buwan lamang!Marami sa atin ngayon ang tila nakikita ang ating mga sarili na nagtatrabaho sa ibang bansa. Marahil ay dahil mas malaki ang kita doon kaysa dito sa ating bansa. Mas malaki rin ang magiging tyansa na ang pangarap na bahay at pagtulong sa pamilya ay tiyak nang makakamtan.

Ayon sa mga balita, maaari nang magsumite ng aplikasyon ang mga nagnanais na makapagtrabaho sa Germany sa Philippine Overseas Employment Administration. Ang panimulang buwanang sweldo na makukuha ng aplikante ay aabot ng P113,000 at maaari pang tumaas sa P137,000 kapag sila ay naging qualified nurse na.

Ang kailangan lamang na kuwalipikasyon ay Filipino citizen, lalaki o babae na permanenteng residente ng Pilipinas at mayroong Bachelor of Science in Nursing, aktibong Philippine Nursing License at may dalawang taon na professional bedside experience sa mga ospital, rehabilitation center o care institution.

Kinakailangan din di umano na mayroong German language proficiency ang aplikante o nakahandang sumailalim sa language training sa Pilipinas na babayaran naman ng employer. Kailangan din ang pagdalo ng mga aplikante sa mga language class ng Abril at Mayo 2019. Dapat din umano na magparehistro ang aplikante sa www.eservices.poea.gov.ph at personal na magpasa ng mga kinakailangang dokumento sa Manpower Registry Division, Blas F. Ople Building sa Mandaluyong.

Ito ang mga dokumentong kinakailangan isumite:

  • Cover letter at curriculum vitae na mayroong colored passport size picture
  • High School Diploma (notarized copy)
  • Nursing Diploma (notarized copy)
  • Board Certificate at kopya ng lisensya mula sa Professional Regulation Commission
  • Certificate of employment in related field (previous and current, notarized copy)
  • Attendance at/o level certificate sa German language, kung mayroon
  • Kopya ng valid passport
  • Certificate ng POEA online Pre-employment Orientation Seminar

Maging ang mga orihinal na dokumento ay kailangang ipakita para sa authentication ng mga nasabing dokumento. Pebrero 28 naman ang deadline ng pagsumite ng aplikasyon sa POEA Central at Regional Offices.