Sampung taong gulang na babae ang kinailangan munang pumirma sa kontrata bago magka-iPhone!Marami na sa kabataan ngayon ang masyado ng tutok sa mga gadget. Karaniwan ay ito ang palaging hinihiling sa mga magulang. Isa na sa mga madalas hilingin ay ang cellphone. Dahil napapaloob na halos lahat ng kailangan sa isang cellphone. Pero para sa mga ibang magulang, minsan ay nakaka-sira na ng samahan ang pagkalulong sa mga ganitong gadget.

Minsan ay hindi na makausap ang mga anak dahil sobrang tutok sa paggamit ng gadget. May mga pagkakataon din na may mga hindi magagandang mga bagay na nakikita sa internet na hindi angkop sa mga kabataan. Kaya dapat ay ginagabayan ng mga magulang at bigyan ng limitasyon ang mga anak sa paggamit ng mga gadgets.

Katulad na lamang ng pamilyang ito na nasa Malaysia. Isang sampung taong gulang na batang babae napag-uusapan ngayon sa social media dahil sa pagkakaroon niya ng iPhone pero kailangan niyang pumirma muna sa isang kontrata. Ang naka-tatandang kapatid na si Farha ang nagbahagi ng mga litrato tungkol sa pangyayaring ito. Ang kapatid na si Yasmine ay kailangan pumirma sa isang kontrata na may 12 kondisyon.

Ayon kay Farha:
“The contract was drafted twice and was advised by three people to ensure that the terms were reasonable. I would also like to add that she usually has to save to get anything she wants such as books and stationery,”

“She saved up for two years to buy herself a Nintendo switch and got the money from mopping, vacuuming and helping with daily laundry.”

Ang ama na si Saiful Bahar Mahfudz ay pumayag na sa pagkakaroon ni Yasmine ng iPhone dahil may mga kasunduan sa paggamit nito.

Ito ang mga kondisyon sa kontrata na pinirmahan:

  • Perform morning prayers
  • Charge the phone only until it is full and unplug it immediately after
  • Never let the phone battery empty, as this may reduce the battery’s performance
  • Never use mum and dad’s phone
  • Never bring it to the toilet
  • Never bring it to school
  • Never use it at the dining table
  • Ask for permission before downloading any applications
  • I am responsible for any data usage. I will not ask for any additions if I’ve used up my internet quota unless it is gifted to me
  • Read the Quran every day or minimum six times a week
  • Never call friends when I’m out with family
  • Never skip tuition (school)error: Content is protected !!