Isang Brazilian Artist ang gumagawa ng higaan ng hayop gamit ang mga panapong gulongMay ilang mga tao na tapon na lang ng tapon kahit na may pwede pang magawa sa itatapon. Kaya dumadami ang polusyon dahil sa hindi pagiging maayos ng tao sa basura. Kung tutuusin, ang mga bagay na naitatapon ay maari pang isipan ng pwedeng paggamitan. Ang kailangan lamang ay maging malikhain at maisip sa mga gagawin.


Katulad na lamang ng taong ito na nag-rerecycle ng mga gamit na galing sa basura. Siya ay si Amarildo Silva na isang Brazilian na manggagawa na iginugol ang isang taon at anim na buwan sa paggawa ng mga higaan para sa mga hayop. Ang mga gulong na nakukuha ay ginagawa niyang magagandang mga higaan ng hayop. Sa paraang ito ay nababawasan ang pagiging basura ng mga gulong. Nakatulong pa sa mga hayop.


Nagsimula ang layunin niyang ito noong dalawang taon ang nakalipas na siya ay nagiisip ng pagkaka-kitaan. Dahil hilig niya ang pagiging malikhain, gusto niyang gamitin ay iyong itinatapon na ng tao. Sa paraang ito ay hindi lamang siya naka-tulong sa kapaligiran, nakatulong din siya sa mga hayop.


Ang mga nakokolektang gulong ni Amarildo ay inilalagay niya sa kanyang garahe upang ayusin. Tinatapyas niya ang ilang parte ng gulong, nililinis at pinipinturahan. Nilalagyan niya rin ng disenyo upang maging kaaya-ayang tignan. Ang nakaka-tuwa pa sa mga likha niya ay may mga disenyong kakaiba at nilalagyan niya rin ng pangalan ng hayop ang mga higaan.


Sa kanyang malikhain na pag-iisip at pagiging magaling, hindi lamang siya nakaka-tulong, siya rin ay kumikita. Patuloy na gagawin ni Amarildo ito dahil nakaka-tulong ang pag-recycle niya ng mga gulong sa kanilang kapaligiran. Marahil ay mag-iisip pa siya ng iba pang mga bagay na pwedeng mapakinabangan.


Bukod sa higaan ng hayop, ang ibang gulong ay ginagawa niyang paso ng halaman. Talagang isang tunay na malikhain ang taong ito. Mabuhay ka Amarildo!
error: Content is protected !!