5 masamang epekto ng kadalasang pag-pigil ng pag-ihi



Dumadating talaga ang pagkakataon na tayo ay nagpipigil ng pag-ihi. Lalong lalo na kung tayo ay nasa biyahe o kaya naman ay walang malapit na banyo upang umihi. Pero kapag nakasanayan na ito, maaaring magdulot na ito ng hindi magandang epekto sa iyong katawan. Kaya kung may pagkakataong umihi, gawin na ito upang mailabas lahat ng dumi sa katawan.Mas mabuti ng iwasan ito kaysa sa magsisi sa huli.

5 masamang dulot ng pag-pipigil ng pag-ihi:

1. Pagka-butas ng pantog


Sa mga mahilig mag-pigil ng ihi, naiimbak ang ihi sa bladder o pantog. Nagiging dahilan ito upang mapuno at maging dahilan ng pagputok nito. Isipin mo na lang na parang inipong tubig sa isang lobo, kapag wala ng paglalagyan siguradong sasabog ito. Kaya kung mabutas ang pantog maaring kumalat ang ihi sa abdomen na maaaring magresulta ng impeksyon.

2. Urinary Tract Infection


Ang pag-ihi ng isang tao ay mahalaga upang mailabas ang mga masasamang elemento na nasa loob ng katawan. Kaya naman kung pinanatili mo ito sa katawan, maaaring maipon ang mga bakterya at maging sanhi ng impeksyon. Sa pangyayaring ito, maaring magkaroon ng Urinary Tract Infection.

3. Nawawalan na ng kakayahang pigilan ang pag-ihi

Tinatawag na incontinence ang hindi na napipigilan ang pag-ihi. Dahil sa madalas na pag-pigil ng ihi, ang mga muscles sa pelvic ay nanghihina at hindi na kakayanan ipigil ang paglabas ng ihi. Ito ang nagiging dahilan kung bakit kusa na lang lumalabas ang ihi at hindi na napipigilan.

4. Pananakit at hindi magandang pakiramdam


Dahil sa madalas na pagpigil ng pag-ihi, nagiging dahilan ito upang mabanat ang mga muscles sa daluyan ng ihi. Ito ang nagiging dahilan upang makaramdam ng kirot.

5. Ang pagbuo ng crystal stones sa kidney


Sa pagpigil ng ihi, naiimbak ang mga dumi sa katawan. Ito ang nagiging dahilan ng pagbuo ng crystal stones sa kindey. Ito ang pinaka-malala dahil matinding gamutan ang kinakailangan dito.