Magandang balita para sa mga miyembro ng SSS na nawalan ng trabaho dahil sa makakakuha sila ng P10 libong piso kada buwan bilang “Ünemployment benefit”!Ito na nga ang magandang balita para sa mga miyembro ng Social Security System o SSS dahil sa ilalim ng Republic Act 11199 o ang Social Security Act of 2019, maaari nang magkaroon ng Ünemployment assistance and mga miyembro ng SSS na nawalan ng kani-kanilang mga trabaho. Si Senador Richard J. Gordon ang may akda ng batas na ito. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na magbibigay ang ahensiyang ito ng benepisyo para sa mga miyembrong nawalan ng trabaho. Ito ay magiging malaking tulong sa kanilang pagsisimula at paghahanap ng panibagong trabaho.

Upang maging kwalipikado sa nasabing benepisyo, dapat ay mayroong hindi bababa sa 36 na buwan na buwanang kontribusyon ang miyembro at hindi hihigit ang edad niya sa 60 taong gulang. Kinakailangan ding mayroong buwanang kontribusyon ang miyembro sa loob ng 18 buwan buhat ng siya ay nawalan ng trabaho.


Kinakailagan ding tiyakin ng mga empleyado na hinuhulugan nga ng kanilang kompanya ang kanilang mga kontribusyon upang makakuha sila ng ganitong benepisyo sa hinaharap.


Sa ilalim ng Section 14-B ng RA 11199 ang isang SSS member na “involuntarily unemployed” ay titulado sa 50% “average monthly salary credit” hanggang dalawang buwan lamang. Para sa mga nagbabayad ng “maximum monthly salary credit” ay makakatanggap ng P10,000 bilang buwanang benepisyo nang hindi hihigit sa dalawang buwan. Ngunit para naman sa mga nagbabayad ng mas mababa sa kanilang “average monthly salary credit” ay makakakuha ng mas mababa sa nasabing halaga. Upang hindi naman maabuso ang nasabing benepisyo nililimatahan lamang ng nasabing batas ang miyembro ng SSS na makatanggap ng benepisyong ito kada tatlong taon.
error: Content is protected !!