Nakakabilib naman ang estudyanteng ito na napagkakasya ang bente pesos niyang baon araw-araw hanggang sa siya ay makapagtapos ng pag-aaral!Si Robin Lee Metiam ay isang Electrical Engineering student mula sa Tarlac State University. Ibinahagi niya ang pamamaraang kaniyang ginawa sa loob ng limang taon upang magkasya ang halagang bente pesos sa araw-araw niyang baon sa eskwela.

Ayon sa binata, nasa unang taon pa lamang niya sa kolehiyo ng tuluyang mawalan ng trabaho ang kaniyang ama. Anim sa kanilang pitong magkakapatid ay nag-aaral pa samantalang ang kanilang ate ay nakapagtapos na ng pag-aaral. Dahil sa hirap ng buhay ay napilitang magparaya ang kaniyang kuya at siya na muna ang pinag-aral kasabay ng mga nakababata pa nilang mga kapatid.

Kung noong hayskul siya pa lamang siya ay 50 piso ang kaniyang baon sa isang araw, mas naging mababa pa ito dahil bente na lamang ito ng siya ay tumuntong sa first year college. Paano mo nga naman mapagkakasya ang ganitong halaga sa araw-araw? Naging isang huwaran si Robin dahil sa ang bente na kaniyang baon ay inilalaan niya para sa kaniyang pamasahe papuntang eskwelahan at pauwi sa kanilang tahanan. Habang ang sukli rito ay ipinangbibili na lamang niya ng kendi o pangpalamig.


Nang ikalawang taon niya sa kolehiyo ay mas naging pagsubok sa kaniya ang pagbabudget ng kaniyang allowance dahil sa pagtaas ng mga bilihin at pamasahe. Kung kaya naman mas minabuti na niyang magtrabaho. Siya ay naging isang tutor sa gabi at estudyante sa umaga. Nang siya ay magkaroon na ng trabaho ay siya na ang nagbibigay ng baon sa kaniyang sarili ngunit mas minabuti pa rin niyang manatili sa bente pesos na halaga ang kaniyang baon sa araw-araw, ang sobra sa kaniyang pera ay itinatabi niya at itinutulong sa kaniyang pamilya.


At ngayon nga na siya ay nakapagtapos na din, mayroon na ding magandang trabaho ang kaniyang ate at kuya, maging ang kaniyang ama ay may regular na ding pinagkakakitaan. Talaga namang lahat ng ito ay ipinagpapasalamat niya sa Panginoon.
error: Content is protected !!