Ayon sa mga eksperto, hindi makakabuti sa iyong kalusugan ang labis na pagsasalita!Sa panahon natin ngayon, karamihan sa mga taong mayroong mahuhusay na abilidad sa pakikipag-usap at pakikipag-ugnayan ay nagkakaroon ng mas malaking tyansa na magkaroon ng mga kaibigan dahil sa madali silang lapitan at kausapin ng maraming tao.


Araw-araw, nakikipag-usap tayo sa mga tao upang magbigay impormasyon o di kaya naman ay magbahagi ng ating mga ideya, emosyon at nadarama. Ang pakikipag-usap at pakikipagpalitan ng ideya sa pamamagitan n pagsasalita ay isa sa mga pangunahing pamamaraan natin upang makapagdala o makapagbahagi ng mensahe sa ibang mga tao.
Ngunit isang eksperto ang nagbigay ng babala tungkol sa hindi magandang dulot ng labis na pagsasalita sa ating kalusugan. Ayon kay Dra. Archie Ramos, isang ENT (eyes, nose, throat) specialist o “otolaryngologist”, ang labis na paggamit ng boses ay mayroong negatibong epekto sa ating kalusugan lalo na sa parte ng ating lalamunan.

Ang labis na pagsasalita at pagsigaw ay nakakasira at nagiging dahilan ng pamamaga ng mga “vocal cord” o “voice box” ng ating lalamunan na maaaring magdulot ng pagkawala ng boses o di kaya naman ay pagkagaralgal nito. Ipinaliwanag ng eksperto na ang mga taong likas na madaldal ay naaabuso ang mga vocal cords at nagiging dahilan ng pamamaga nito.


Dagdag pa ng espesyalistang ito, kadalasang nararanasan ito ng mga taong madalas gumagamit ng kanilang mga boses sa kanilang trabaho tulad na lamang ng mga mang-aawit, sales representative, at mga call center agents. Binigyang-diin din niya na dapat ay matuto tayong pahalagahan ang ating boses dahil mayroon talagang mga tao na tuluyan nang nawawalan ng boses dahil sa kanilang kapabayaan o pag-abuso sa kanilang boses. Mas mabuting pagtuunan natin ng pansin ang “proper voice care” at “proper hydration” para sa ating boses at lalamunan. Huwag din dapat nating kalimutan na uminom ng maligamgam na tubig at sumubok ng ilan sa mga “home remedies” na subok na para sa pangangalaga ng ating lalamunan.


error: Content is protected !!