Isang pulubi, inuuna niyang pakainin ang mga alagang pusa bago ang sarili niya sa pagtitinda ng ‘Lime’May mga nakikita pa rin tayong mga pulubi o mga taong grasa sa lansangan. Ang iba ay namamalimos upang may makain sa pangaraw-araw. Pero mas nakaka-bilib ay ang mga ganitong klase ng tao na nagsisikap pa rin kumita sa kahit anong pwedeng paraan.


Mayroong iba na iniiwasan ang mga taong ito dahil sa pisikal na anyo nila. Hindi na makuhang maligo ng mga ito dahil wala naman silang sariling bahay. Bagamat iniiwasan ito ng ilan, alam niyo bang may mga pulubi ang dalisay ang kalooban?


Katulad na lamang ng isang lalaki na walang tirahan na napag-alaman na siya ay mapagbigay sa kanyang mga alagang pusa. Siya ay si Loong Dun na taga-Thailand. Sa kanyang kwento ay pinatunayan niyang hindi hadlang ang kahirapan upang makamit ang kaligayahan sa buhay.


Kahit na hirap kumita ng pera, gumagawa siya ng paraan upang makakain ang kanyang mga alagang pusa. Siya ay natutulog sa mga estasyon ng tren at pinagkaka-kitaan ay pagtitinda ng ‘Lime’.


Sa pagtitinda ng ganitong produkto, masasabing mahirap kumita ng maayos. Pero sa bawat kinikitang kakaunting pera ay nabibilhan niya ng pagkain ang kanyang mga alagang pusa. Ang mas nakaka-bilib sa kanya ay inuuna muna niya ang mga pusa bago ang kanyang sarili.


Ito ang sabi ni Loong:
“I’m fine with skipping meals, but the cat needs to eat,”

Isang babae ang nakapansin sa kabutihan ni Loong sa mga pusa. Siya ay si Warunya Wattanasupachoke na nabilib sa kabutihang loob ni Loong. Siya ay bumili ng paninda ni Loong siya rin ay nanghikayat sa mga netizens upang bumili sa paninda ni Loong.


May isang mabuting loob ang tumulong kay Loong upang magupitan at magkaroon ng presentableng kasuotan. Ito ay makakatulong upang mas maging presentable ang kanyang itsura sa pagtitinda.


Tunay na si Loong ay may mabuting loob para sa kanyang mga pusa. Itinuturing na kasi niyang pamilya ang mga ito. Nawa’y pagpalain ka Loong sa iyong kabutihan.
error: Content is protected !!