Bumili ang lalaki na ito ng 10,000 na mga bisikletang hindi na ginagamit para sa mga estudyanteng naglalakad ng malayo papasok ng eskwela!Sa maraming mga lugar tulad ng Asya, maraming mga estudyanteng naglalakad ng kilo-kilometrong kayo makapasok lamang ng eskwelahan araw-araw, mayroong mga tumatahak sa matatarik na bundok o di kaya naman ay tumatawid sa mga ilog nang walang maayos na tulay. Ngunit sa kabila ng mga ito ay nagsusumikap pa rin sila para sa kanilang kinabukasan at sa ikagiginhawa ng kanilang pamilya.


Ito ang naging inspirasyon ni Mike Than Tun Win mula sa Myanmar nang makita niya ang sitwasyon ng mga kabataang nag-aaral dito makalipas ang 18 taon niyang pag-aaral sa Singapore. Kung siya ay nabigyan ng napakagandang pribilehiyo na makapag-aral, ang kaniya namang mga kababayan ay talagang mahirap ang pinagdaraanan araw-araw sa tuwing papasok sila sa paaralan.
At dahil mayroon siyang nakita na mga hindi na ginagamit na bisikleta sa Singapore matapos na hindi maging matagumpay ang “bike sharing concept” ng isang kompanya ay minabuti niyang bilhin na lamang ang mga ito upang matulungan ang kompanya at gayundin naman ang ilang mga estudyante sa kaniyang bayan.


At dahil nga sa kaniyang kinitang pera mula sa pagpapatayo niya ng isang Tech Company sa Myanmar ay sinimulan na niyang bumili ng mga bisikleta mula sa Singapore, Taiwan, Japan, at The Netherlands. Sa mga nagdaang buwan ay nakabili na siya ng higit sa 10,000 na mga “discarded bikes”.


Ang mga nasabing bike ay ipinasuri at ipinaayos kung mayroon mang mga sira, tinanggal rin ang mga digital lock at pinalitan ng mga regular na lock. Bukod dito ay dinagdagan din nila ito ng karagdahang upuan upang makaangkas din ang mga kaibigan o kapatid ng mga papalarin na makatanggap nito. Ang non-profit organization na “Less Walk” ang nagbahagi nito sa mga mag-aaral na nangangailangan.
Sa dami ng mga estudyante sa Myanmar mas nais magpokus ni Mike sa mga Grade 7 hanggang 10. Laking pasasalamat ng mga batang ito sa lahat ng ginawa ni Mike at ng kaniyang grupo dahil sa higit sa 10,000 na mga bisikleta na naipamahagi sa mga mag-aaral upang matulungan ang mga ito sa kanilang pagpasok sa eskwela araw-araw.

error: Content is protected !!