Ang purselas na ito na mabibili sa Amazon ay gugulatin ka sa kuryente kung ikaw ay kakain ng marami o gagastos ng marami!Ang sarap sigurong magkaroon ng tao na laging gagabay at magpapaalala sa iyo kapag ikaw ay kumakain ng hindi masusustansiyang pagkain o di kaya naman ay ang pagbili o paggastos ng higit pa sa budget sa isang araw o sa loob ng isang buwan.

Ngunit tila hindi ito ang usapin lalo na kung tungkol ito sa pagkokontrol sa sarili, dahil sa bandang huli ay ikaw lang din at ang iyong sariling desisyon maging masama man ito o mabuti para sa iyo ang mapangyayari.


At kung isa ka nga sa maraming mga tao na hindi talaga mapigilan ang labis na pagkain, paggasta ng pera o pagtulog, mayroong nakakamanghang produkto ang Amazon para sa iyo. Mayroong ibinibentang produkto ang Amazon na naglalayong pigilan ka kung ikaw ay gagastos ng sobra o di kaya naman ay kakain ng sobrang junk food.


Ang purselas na ito ay tinawag na “Pavlok”, isang purselas na mabibili sa Amazon, ang nasabinh device na ito ay isang “behavior training device that works by utilizing Aversive Conditioning”. Ito ang naging pahayag ng mga taong lumikha ng produktong ito: “Aversive conditioning is essentially behavior training that uses negative stimuli and association to help reaffirm a specific action as undesirable.

The reason so many people continue to smoke even though they know it’s bad is because for many smoking is pleasurable. The reason so many people continue to consume an unhealthy snack after unhealthy snack is because it often does taste good. And that’s why Pavlok is ultimately so effective.”


Ang nasabing produkto ay nagawa upang masugpo at tuluyan nang mawala ang ilan sa mga hindi kanais-nais nating gawi. Ilan sa mga ito ay pag-aaksaya ng oras online, labis labis na pagkain, pagkain ng fast food products, pagkagat ng mga kuko, paninigarilyo, at labis na pagtulog. Ayon sa ilang review sa produktong ito, mabisa rin ang “Pavlok” sa mga tao na mayroong problema sa paggising o pagbangon sa umaga.
error: Content is protected !!