Mga tao na mabilis sa paglalakad ay hindi masyadong masaya ayon sa isang pag-aaral!Tulad ng panglabas na kaanyuan, maraming mga tao ang may kani-kaniyang paraan o istilo ng paglalakad na talaga namang kapag nakita mo ay agad mo silang maiisip o maaalala. Kadalasan nating hinuhusgahan ang mga tao sa kanilang mga ugali, pananalita, pananamit, mga interes, o maging sa kanilang panglabas na kaanyuan. Kung tawagin nga ng marami ay “first impression”.


Ngunit ayon sa isang pag-aaral mula sa website na Hintz, na kahit ang paglakad ng isang tao ay maaari ring maging susi upang matukoy ang pagkakakilanlan ng isang tao. Ayon din sa pag-aaral ang “walking preference ng isang tao ay naiulat na kaakibat din ng pagiging masaya o di kaya naman ay malungkot ng isang tao. Ang mga tao na mabilis maglakad ay sinasabing tipo ng mga tao na “intense” o mas madaling makadama ng kalungkutan.
Kadalasan natin naiisip na ang mga taong nagmamadali sa kanilang paglalakad ay mga tao na nagnanais na makapunta sa isang lugar ng mas mabilis sa maiksing panahon. Ngunit kung ang paglalakad ng mabilis ay naging kaugalian na ng taon na iyon ang resulta ng pag-aaral na ito ay maaari ngang maging totoo sa iilan.

Ang mga “fast walkers” kung tawagin ay mga perpeksyunista. Inaasahan nila na masasabay sila ng ibang tao o kung hindi man ay uunahan na lamang niya ang mga ito kaysa manatili sa kanilang mga tabi. Ang mga tao rin na ito ay inilalarawan bilang mga tao na kayang ihiwalay ang trabaho at kanilang mga personal na issue. Sila ay mga tao na kung tawagin ay “introvert”, maingat, at mayroong ilang problema lalo na sa pakikipagkaibigan sa iba.


Samantalang ang mga “slow-walkers” ay sinasabing mas payapa at mahinahon kaysa sa mga “fast walkers” na “intense” dahil sa nais nilang magpokus sa kanilang mga nais gawin o pangarap sa buhay. Dahil dito kakaunti lamang sa kanila ang nagnanais mamahinga o magrelaks.


error: Content is protected !!