Isang pag-aaral ang nagpapakita na maraming mga ina ang nakapagpapalaki ng matatagumpay na mga anak na babae dahil sa kanilang mga sermon!Kamakailan lamang, isang pag-aaral ang nagpapakita na hindi lamang katalinuhan ang naipapasa o naipapamana ng mga ina sa kanilang mga anak ngunit higit pa roon ay mayroon silang kakayahan na makapagpalaki o makapagtaguyod ng mga matatagumpay nilang anak. Isang pag-aaral sa “University of Essex” ang nagpapatunay na ang mga ina na madalas magsermon ay mayroong kakayahan na makapagpalaki ng mga anak nilang babae na matatagumpay sa buhay.

Ayon pa sa mga mananaliksik, sa pamamagitan ng “nagging” o kanilang pagsesermon, naipapabatid nila ang kaninang mga expectation bilang isang magulang at dahil dito ay positibo ang nagiging epekto nito sa kanilang mga anak na babae na mas nagiging matagumpay sa buhay. Mayroon ding malaking tyansa na ang mga kabataang babae na ito ay makapagtapos ng kolehiyo, makapasok sa isang desenteng trabaho na mayroong maayos na sweldo at hindi basta basta nasasangkot sa “teen age pregnancy” dahil na rin sa mataas na standards na nagmumula sa kanilang mga ina.


“In many cases, we succeeded in doing what we believed was more convenient for us, even when this was against our parents’ will,” ito ay ayon sa lead author ng nasabing pag-aaral na si Dr. Ericka Rascon-Ramirez.

“But no matter how hard we tried to avoid our parents’ recommendations, it is likely that they ended up influencing, in a more subtle manner, choices that we had considered extremely personal,” dagdag pa niya.

Dagdag pa ng eksperto, kung walang sinoman ang nagtatanong o nakikialam sa ginagawa ng kanilang mga anak sa paaralan ay mas tatamarin ang mga ito at hindi na paghuhusayan pa ang kanilang pag-aaral.

Bagamat ang pagsesermon ng mga magulang ay mayroong hindi magandang pakahulugan sa maraming mga tao, isang pag-aaral sa Pediatrics ang nagpatunay na ang ganitong uri ng “parenting style” ay may mataas at magandang epekto sa pagpapalaki ng mga teenager.

Tunay ngang walang sinoman ang makapagsasabi kung paano maging isang tunay na magulang. Ngunit mayroong iba’t-ibang mga pamamaraan upang makatulong sa mga magulang na palakihin at disiplinahin ang kanilang mga anak. Para sa mga magulang ang kanilang mga sermon ay hindi kalabisan para sa kanilang mga anak dahil nais lamang nila na hindi maligaw ng landas ang mga mahal nilang anak.
error: Content is protected !!