Isang pag-aaral ang nagbigay pag-asa sa publiko na ang mga anti-bodies mula sa mga pasyenteng naka-recover mula sa COVID-19 ay maaaring makapagpagaling sa milyong-milyong tao na apektado pa rin ng naturang sakit!Labis na ikinagalak ng publiko ang natuklasan ng mga siyentipiko na pamamaraan kung paano malalaban ang sakit na COVID-19 na mabilis na kumakalat at nananalanta pa rin sa ngayon sa maraming mga bansa sa buong mundo. Ayon sa kanilang mga sinagawang pag-aaral ay “infusion of convalescent plasma” na mula sa mga pasyenteng napagtagumpayan na at gumaling na sa naturang karamdaman.

Mayroon itong mga “immune antibodies” na nakatutulong upang malaban ang sakit na ito. Ayon din sa ilang mga ulat, ang naturang pag-aaral ay nilahukan ng 10 mga pasyente na mayroong sakit o nagpositibo sa COVID-19.

Nakatanggap sila ng “single dose of antibodies” mula sa mga taong gumaling sa sakit na ito na siyang nakapagsalba ng kanilang buhay. Ang mga naunang sintomas ng mga pasyenteng nagpositibo na sa sakit ay naging mas mabuti at mas umiksi rin ang panahon ng kanilang mga sintomas.

Maging ang kanilang oxygen level ay naging mas mabuti na rin. Kalaunan ay nagnegatibo na sila sa nakakahawang karamdaman. Ayon din naman sa “Journal of the Proceedings of the National Academies of Sciences” nagpapatunay ang naturang pag-aaral na maraming naging benepisyo para sa mga taong mayroong severe case ng COVID-19. Ang mga tests na ito ay isinagawa sa tatlong mga ospital sa Tsina.

Sa katunayan, mayroong isang 46-anyos na pasyenteng nakatanggap ng “convalescent plasma” sa ika-11 araw ng kaniyang karamdaman matapos siyang makitaan ng mga sintomas. Nang sumunod na araw ay agad na naging negatibo na ang kaniyang blood test mula sa SARS-CoV-2 na siya mismong responsible sa COVID-19.

Makalipas pa ng isang araw ay tuluyan nang inalis ang kaniyang “ventilator”. Mula sa sampung mga pasyenteng nakatanggap ng mga immune antibodies, tatlo ang nadischarge na sa mga ospital habang ang pito naman ay mas bumubuti na ang kalagayan. Tunay nga na napakagandang balita nito para sa maraming mga tao sa buong mundo, dahil sa wakas ay unti-unti nang nagkakaroon ng liwanag ang mga madilim nating araw na puno ng takot at pangamba.
error: Content is protected !!