Photographer, sinugal ang kaniyang buhay nang tumalon ito sa isang whirlpool upang malaman kung ano ang nasa loob nito!Sadyang napakaraming mga bagay ang sa mundo ang nagpapamangha sa atin sa araw-araw. Marami sa mga ito ang talagang hindi maipaliwanag ng Siyensya at kinakailangan pang pag-aralan nang mabuti.Marami pang kailangang ekspiremento bago pa man malaman ang tunay na kasagutan. Tulad na lamang ng isang photographer na ito na nais malaman ang kasagutan kung ano nga ba talaga ang nasa loob ng isang “whirlpool”.

Ang isang “whirlpool” o “alipuyo” ay ang pag-ikot ng tubig sa ilog o dagat na madalas ay nagdudulot sa isang bagay upang mahatak nito pailalim. Delikado ito kahit pa sa mga propesyonal nang manlalangoy.Marami sa atin ang talagang takot sa mga ganitong bagay ngunit tila naiiba si Jacob Cockle na isang British photographer dahil sa walang takot lang naman niyang tinalunan ang naturang “whirlpool”. Noon pa man ay nakilala na siya sa mga mahuhusay niyang kuha sa ilalim ng katubigan.


Bitbit ang kaniyang lente ay matapang na sinuong ni Jacob ang panganib para lamang magkaroon ng kasagutan ang kaniyang mga tanong. Talaga namang nakakatakot ang ginawa niyang ito dahil sa hindi batid ng kahit sino man ang maaaring mangyari sa kaniya.

Bagamat hindi naman nalagay ang kaniyang buhay sa panganib ay marami pa ring mga tao ang nag-alaala sa kaniyang kaligtasan. Sobrang delikado man ng kaniyang ginawa ay naging ligtas pa rin naman siya pagkatapos.

Tunay nga na walang masamang hanapan ng kasagutan ang ating mga tanong patungkol sa ating kapaligiran ngunit hindi rin dapat natin kaligtaan ang mga bagay na maaaring magdulot sa atin ng panganib lalo na kung hindi tayo magiging maingat sa mga bagay o sa mga desisyong ating gagawin sa buhay.

Marahil ay nakakatakot nga ang ginawang ito ni Jacob ngunit pinapakita lamang niyang maari pa rin naman tayong tumuklas ng marami pang mga bagay sa ating paligid lalo na kung mayroon din naman tayong kakayahan na mahanapan ng kasagutan ang ating mga katanungan.
error: Content is protected !!